Verantwoording

De Tichel is een praktijk voor administratie, financiële en fiscale advisering en ondersteuning.

De Tichel verricht haar werkzaamheden naar eer en geweten. Volgens “goed koopmansgebruik” wordt geadministreerd en gerapporteerd.

De Tichel zal een “grijze” of “zwarte” administratie niet ondersteunen.

De Tichel zal voor haar klanten steeds het optimale trachten te halen. Financieel en fiscaal. Maar zal niet creatief boekhouden; voor een beter resultaat voor de klant.